CƠ HỘI QUẢNG CÁO

Bản giá quảng cáo trên cuốc Danh bạ của Hội chợ

Vị trí Giá (USD)
Bìa sau ngoài(4 màu) 1000
Bìa trước trong (4 màu) 600
Bìa sau trong (4 màu) 600
Một trang trong (4 màu) 500

SỰ TÀI TRỢ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp một báo giá cho các gói tài trợ sau đây

Gói Tài trợ

Vé mời

Túi hành lý

Biển báo (ngoài trời)

Biển báo (trong nhà)

Bảng tên Khách tham quan

Lanyard khách tham quan

Footprints

Quảng cáo tại Fairground